Med rundt - et udvalg af historier om mennesker og deres virke. Foto: Bente Jæger