Med rundt - et udvalg af historier om mennesker og deres virke. © Foto: Bente Jæger